ติวเข้ม พิชิตเกรด 4 คณิตศาสตร์ ป.2

สรุปแนวคิดแบบสั้น กระชับ ในการวิเคราะห์โจทย์ พร้อมเทคนิคในการฝึกหาคำตอบอย่างถูกต้องและรวดเร็ว สนุกไปกับแบบฝึกหัดเสริมทักษะ  

 

ครบทุกสาระการเรียนรู้มากกว่า 350 ข้อ สำหรับทบทวนความรู้สอบเลื่อนชั้นและติวสอบเพิ่มเกรด ตลอดปีการศึกษา เก็งข้อสอบออกใหม่ ในสนามสอบสำคัญ ๆ ทั่วประเทศ

 

สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 1000
บทที่ 2 การบวกจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1000
บทที่ 3 การลบจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1000
บทที่ 4 การวัดความยาว
บทที่ 5 การวัดน้ำหนัก
บทที่ 6 การคูณ
บทที่ 7 การหาร
บทที่ 8 เวลา
บทที่ 9 การวัดปริมาตร
บทที่ 10 รูปเรขาคณิต
บทที่ 11 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน
บทที่ 12 การนำเสนอข้อมูล

 

รายละเอียเพิ่มเติม : เนื้อหาครอบคลุมและถูกต้อง ตรงตามหนังสือเรียนจริงในห้องเรียน มีแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ อัปเดตใหม่ ๆ ให้ฝึกทำเตรียมสอบ