แนวข้อสอบ ป.6 สอบเข้า ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่นักเรียนต้องรู้และทำให้ได้ก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง เพื่อการสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครบถ้วนทุกเนื้อหาที่ต้องสอบของทุกโรงเรียน รวมถึงสรุปมาเป็นโจทย์แนวข้อสอบ พร้อมเฉลยอย่างสมบูรณ์ใน 1 เล่ม 

 

รวมแนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนที่มีชื่อเสียง สำหรับนักเรียน ป.6 ที่เตรียมสอบเข้า ม.1 เป็นชุดข้อสอบเก่าและโจทย์แนวใหม่ พร้อมเฉลยละเอียดเป็นขั้นเป็นตอน มีคำบรรยายชัดเจน เข้าใจได้ทุกข้อ

 

สารบัญ

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ชุดที่ 1
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ชุดที่ 2
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ชุดที่ 3
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ชุดที่ 4
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ชุดที่ 5
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ชุดที่ 6
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ชุดที่ 7
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ชุดที่ 8
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ชุดที่ 9 
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ชุดที่ 10 
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ชุดที่ 11 
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ชุดที่ 12

พร้อมเฉลย ชุดที่ 1 -12

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : เป็นแนวข้อสอบที่คาดการณ์ว่าทุกโรงเรียนจะใช้ออกสอบ เพื่อความมั่นใจ 100%