TBX บุกทะลวงข้อสอบ TOEIC Reading 10 ชุด 1000 ข้อ

ลุยข้อสอบโทอิคให้พร้อมก่อนสอบ คว้า 990 คะแนนเต็มได้ไม่ยาก หนังสือเก็งแนวข้อสอบ TOEIC ที่ออกตรง และเฉลยละเอียดที่สุด


รวมข้อสอบ TOEIC Reading เทรนด์ใหม่ล่าสุด แนะนำแนวข้อสอบแต่ละพาร์ทเก็งความยากง่ายระดับเดียวกับข้อสอบจริง จัดข้อสอบเสมือนจริงมาให้จุใจถึง 10 ชุด 1000 ข้อ 


พยากรณ์ข้อสอบล่วงหน้าจากฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาทุกปี เฉลยละเอียดสุดๆ มีแปลไทย ระบุว่าข้อสอบจะวัดเรื่องอะไร ช่วยทบทวนคำศัพท์ และแนะนำศัพท์เพิ่มเติมที่อาจจะมีในข้อสอบ เจาะลึกเหตุผลในการตอบแต่ละข้ออย่างชัดเจน ตรงประเด็น 

 

อ่านร่วมกับหนังสือ "บุกทะลวงข้อสอบ TOEIC Listening 10 ชุด 1000 ข้อ" (ปกสีชมพู) สอบทั้งทีต้องตั้งเป้าให้ได้เต็ม! Aim high! 

 

TOEIC (Test Of English for International Communication) คือ การทดสอบเพื่อประเมินความรู้ทางภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน หรือการทำงานสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

 

ข้อสอบ TOEIC ส่วนของ Reading Comprehension มี 3 Part ได้แก่
Part 5 Incomplete Sentence เติมคำในช่องว่างของประโยค
Part 6 Text Completion เติมคำในช่องว่างของข้อความ
Part 7 Reading Comprehension สรุปการอ่าน

 

ทีมงานผู้จัดทำ

Soojin Ra
ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอน TOEIC พาร์ท Reading อยู่ที่ PAGODA Language Center จบการศึกษาจาก University of Nevada ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา

 

Sung-bae Chun
ติวเตอร์สอน TOEIC ที่ PAGODA Language Center จบการศึกษาวารสารศาตร์จาก University of Kansas สหรัฐอเมริกา

 

PAGODA Language Education Center
เป็นองค์กรทำหน้าที่พัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษาเพื่อตอบโจทย์กระแสโลกาภิวัฒน์ ก่อตั้งมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษในประเทศเกาหลีใต้ มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างๆ พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นจากผู้เรียนและคณาจารย์เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นตำราที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนภาษา

 

กองบรรณาธิการ Think Beyond X Team
Think Beyond X Team คือ กองบรรณาธิการผู้จัดทำหนังสือคุณภาพระดับพรีเมียมของสำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาเป้าหมาย Sustainable Development Goals ตามแนวทางของ United Nations โดยเฉพาะด้าน Quality Education และด้าน Decent Work and Economic Growth โดยมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อประชาชนชาวไทยนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับสากล ได้รับโอกาสในการทำงานที่ดี มีรายได้มากขึ้น และช่วยพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

 

สารบัญ

\- TOEIC คืออะไร
\- เกี่ยวกับ TOEIC
\- แนะนำการสอบ TOEIC ในแต่ละพาร์ต
\- โครงสร้างและลักษณะพิเศษของหนังสือเล่มนี้
\- ตารางคิดคะแนน TOEIC 
\- แผนการฝึก 20 วัน
\- Test 01- Test 10
\- Scripts
\- Answers เฉลย
\- Answer Sheets กระดาษคำตอบ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : หนังสือ TBX บุกทะลวงข้อสอบ TOEIC Reading 10 ชุด 1000 ข้อ  เล่มนี้มีเฉลยละเอียด