TBX บุกทะลวงข้อสอบ TOEIC Listening 10 ชุด 1000 ข้อ

ลุยข้อสอบโทอิคให้พร้อมก่อนสอบคว้า 990 คะแนนเต็มได้ไม่ยาก หนังสือเก็งแนวข้อสอบ TOEIC ที่ออกตรง และเฉลยละเอียดที่สุด รวมข้อสอบ TOEIC Listening เทรนด์ใหม่ล่าสุด แนะนำแนวข้อสอบแต่ละพาร์ท


เก็งความยากง่ายระดับเดียวกับข้อสอบจริง พยากรณ์ข้อสอบล่วงหน้าจากฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาทุกปี 

 

หนังสือแนวข้อสอบ TOEIC เล่มนี้มีครบทุกอย่างที่ผู้เตรียมตัวสอบต้องการ 
1\. คำแนะนำเกี่ยวกับการสอบ TOEIC และวิธีใช้หนังสือ
2\. แผนการฝึกสอบโทอิคภายใน 20 วัน
3\. ข้อสอบ TOEIC Listening เสมือนจริง 10 ชุด รวม 1000 ข้อ 
4\. Script , เฉลยย่อ, เฉลยละเอียด , มีแปลไทย, คำศัพท์ในข้อสอบ, อธิบายเหตุผลในการตอบ
5\. กระดาษคำตอบ (ฉีกออกจากหนังสือได้)
6\. ฟรี! QR code สำหรับดาวน์โหลดไฟล์เสียง 

 

อ่านร่วมกับหนังสือ "บุกทะลวงข้อสอบ TOEIC Reading 10 ชุด 1000 ข้อ" (ปกสีฟ้า) สอบทั้งทีต้องตั้งเป้าให้ได้เต็ม! Aim high! 

 

TOEIC (Test Of English for International Communication) คือ การทดสอบเพื่อประเมินความรู้ทางภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน หรือการทำงานสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

 

ข้อสอบ TOEIC ส่วนของ Listening Comprehension มี 4 Part ได้แก่
Part 1 Photographs รูปภาพ
Part 2 Question-Response การถามตอบ
Part 3 Short Conversation บทสนทนาสั้นๆ
Part 4 Short Talk บทพูดสั้นๆ

 

ทีมงานผู้จัดทำ

Kelly Jung
ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอน TOEIC Listening ที่สถาบัน PAGODA Language Center จบการศึกษาจาก The University of Newcastle ประเทศออสเตรเลีย มีผลงานเขียนหนังสือเกี่ยวกับการสอบ TOEIC มาแล้วหลายเล่มภายใต้สังกัด PAGODA Books

 

April Kim
อาจารย์สอน TOEIC Listening ที่สถาบัน PAGODA Language Center จบการศึกษาจาก Kookmin University สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ ประเทศเกาหลีใต้ เขียนงานตำราเตรียมสอบ TOEIC มาแล้วมากกว่า 4 เล่ม

 

PAGODA Language Education Center
เป็นองค์กรทำหน้าที่พัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษาเพื่อตอบโจทย์กระแสโลกาภิวัฒน์ ก่อตั้งมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษในประเทศเกาหลีใต้ มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างๆ พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นจากผู้เรียนและคณาจารย์เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นตำราที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนภาษา

 

กองบรรณาธิการ Think Beyond X Team
Think Beyond X Team คือ กองบรรณาธิการผู้จัดทำหนังสือคุณภาพระดับพรีเมียมของสำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาเป้าหมาย Sustainable Development Goals ตามแนวทางของ United Nations โดยเฉพาะด้าน Quality Education และด้าน Decent Work and Economic Growth

 

โดยมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อประชาชนชาวไทยนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับสากล ได้รับโอกาสในการทำงานที่ดี มีรายได้มากขึ้น และช่วยพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : หนังสือ TBX บุกทะลวงข้อสอบ TOEIC Listening 10 ชุด 1000 ข้อ เล่มนี้มีเฉลยละเอียด