The Holy Teaching : สุดยอดวาจาสิทธิ์

เพียงวลีสั้น ๆ ก็สามารถทำให้เกิดมีดวงตาเห็นธรรม เข้าถึงความพ้นทุกข์ได้ในที่สุด อุทานธรรมของครูบาอาจารย์ที่ต่อมากลายเป็นโอวาทพระอริยะก็เช่นเดียวกัน สั้น ๆ

แต่ถึงจิตถึงใจ มีความหมายลุ่มลึก ทำให้เกิดสติปัญญาได้มากมาย

บางครั้งธรรมะไม่จำเป็นต้องยืดเยื้อพรรณนาด้วยสำบัดสวนโวหารที่วิจิตรพิสดารที่แสนจะเข้าใจยาก ขอแค่ยิงตรงส่งเข้าถึงจิตแบบชนิดตัดขั้วหัวใจของความทุกข์ได้คำคำนั้นก็เป็นวาจาสิทธิ์ที่มีผลต่อชีวิตจิตใจ ให้ถึงซึ่งความสุขสัมฤทธิ์สำเร็จในประการทั้งปวงหวังว่าข้อธรรม

คำอุทาน และข้อคิดสั้น ๆ เหล่านี้ ของหลวงปู่ตรัยโลกนาถ จะเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจให้ท่านทั้งหลายดุจประหนึ่งผู้มีวาจาสิทธิ์ พูดคำไหนให้เป็นคำนั้น ปรารถนาสิ่งใดให้สำเร็จโดยพลัน
 
คำนิยม
 
วาจาสิทธิ์ เล่มนี้ได้อ่านแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่ลมปากที่เรอออกมาหรือปล่อยออกมาตามปกติวิสัยของท่านเท่านั้น แต่นับเป็นวาจาที่เปล่งออกมาจากสติปัญญาและจิตวิญญาณของท่านทั้งนั้น

แต่นับเป็นวาจาของพระอริยเจ้าที่ปุถุชนธรรมดาไม่สามารถเข้าถึงได้ แต่ผู้ที่จะเข้าใจในวาจาสิทธิ์ของหลวงปู่ได้จะต้องน้อมใจ ใช้ปัญญาและจิตวิญญาณในการที่วาจานี้เข้าไปสู่โสตวิญญาณ และน้อมนำไปปฏิบัติให้สำเร็จประโยชน์สมกับเป็น วาจาสิทธิ์ อย่างแท้จริง

พระมหาธวัชชัย ธมฺมชโย (ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒาราม พระอารามหลวง
ประธานสงฆ์และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์
สำนักปฏิบัติธรรมมณีตรัยรัตน์ (เขาพลมณี)

พุทธวาจาที่กล่าวมา ล้วนสัตย์จริงทำให้เข้าใจในสัจธรรมของชีวิตมากขึ้นมีกำลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างไม่ย่อท้อ เป็นเชื้อเพลิงเติมกำลังปัญญาให้ลุกโชนสว่างไสว

หลวงพ่อบุญสูง (มหาคูณ)
สำนักป่าช้าบ้านโพธิ์ศรีพัฒนา หนองบัวลำภู


ผู้นำทางจิตวิญญาณที่เป็นแม่แบบในการดำเนินชีวิตให้ก้าวไปอย่างสงบ เยือกเย็น อย่างหาที่สุดมิได้ หนึ่งในนั้นคือ หลวงปู่ตรัยโลกนาถ ผู้เปรียบดังแผ่นดินเย็นที่ใครได้เห็นก็เป็นบุญตา ให้เจรจาเป็นบุญปาก ได้อุปัฏฐากเป็นบุญมือ ให้นับถือเป็นบุญใจ

พระมหาสมชาย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙ (นาคหลวง)
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา)

วาจาสิทธิ์ เป็นธรรมศักดิ์สิทธิ์ที่สัมผัสได้น้อมแค่โอปนยิโกเข้าใส่จิตความสัมฤทธิ์ที่เป็นปาฏิหาริย์ก็บังเกิดในชีวิตหลวงปู่ตรัยโลกนาถนับว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีลมหายใจอย่างแท้จริง

ดร.อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน
Ph.D BHU พาราณาสี อินเดีย
อาจารย์วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล