แนวข้อสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ.ภาค ก+ข

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ภาค ก+ข ทั้งรอบทั่วไปและรอบกรณีพิเศษ สรุปทุกเนื้อหาสำคัญในข้อสอบ และเก็งข้อสอบอย่างตรงจุด 


เน้นสรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบ ทั้งวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย), การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุและผล) และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคำนวน - คณิตศาสตร์), วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย) โดยคัดเน้น ๆ เฉพาะเนื้อหาที่ออกสอบบ่อยเท่านั้น ทั้งภาค ก และภาค ข

 

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ภาค ก+ข ทั้งรอบทั่วไปและรอบกรณีพิเศษ สรุปทุกเนื้อหาสำคัญในข้อสอบ และเก็งข้อสอบอย่างตรงจุด ตรงตามหลักสูตรการสอบของ กศจ.

 

สารบัญ

แนวข้อสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ชุด 1)
- ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป
1. แนวข้อสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์
เฉลยแนวข้อสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์
2. แนวข้อสอบทักษะภาษาอังกฤษ
เฉลยแนวข้อสอบทักษะภาษาอังกฤษ
3. แนวข้อสอบความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
เฉลยแนวข้อสอบความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
- ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
1. แนวข้อสอบมาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน
เฉลยแนวข้อสอบมาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน
2. ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
2.1 แนวข้อสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
เฉลยแนวข้อสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
2.2 แนวข้อสอบทางการปฎิรูปการศึกษาที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
เฉลยแนวข้อสอบทางการปฎิรูปการศึกษาที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

 

แนวข้อสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ชุด 2)
- ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป
1. แนวข้อสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์
เฉลยแนวข้อสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์
2. แนวข้อสอบทักษะภาษาอังกฤษ
เฉลยแนวข้อสอบทักษะภาษาอังกฤษ
3. แนวข้อสอบความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
เฉลยแนวข้อสอบความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
- ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
1. แนวข้อสอบมาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน
เฉลยแนวข้อสอบมาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน 248
2. ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
2.1 แนวข้อสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
เฉลยแนวข้อสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
2.2 แนวข้อสอบทางการปฎิรูปการศึกษาที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
เฉลยแนวข้อสอบทางการปฎิรูปการศึกษาที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : ครบถ้วนทุกเนื้อหาการสอบ อัปเดตทันสมัยล่าสุด