1001 ข้อสอบเข้ม 5 วิชา เข้า ม.1 โรงเรียนดัง

หนังสือ “1001 ข้อสอบเข้ม 5 วิชา เข้า ม.1 โรงเรียนดัง” เล่มนี้ ได้รวบรวมแนวข้อสอบอย่างละเอียดครบถ้วน เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 โดยได้คัดสรรข้อสอบที่มักออกสอบบ่อยๆ และเรียงลำดับตามความยากง่าย

 

พร้อมทั้งเฉลยที่อธิบายอย่างละเอียด นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้ได้จริง หากนักเรียนได้ฝึกทำหนังสือเล่มนี้แล้ว จะช่วยให้มีทักษะและกระบวนการคิดที่ดี และพัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นไป จนกระทั่งทำให้สอบได้คะแนนที่สูงตามต้องการได้อย่างแน่นอน 

 

เน้นข้อสอบครอบคลุมเนื้อหาระดับประถมปลายทั้งหมด เพื่อใช้ในการสอบเข้า ม.1  ให้นักเรียนในระดับชั้น ป.6 จะได้ทบทวนความรู้ และเตรียมตัวสอบด้วยความมั่นใจ

 

สารบัญ

คณิตศาสตร์ (1-200)
วิทยาศาสตร์ (201-400)
สังคมศึกษา (401-600)
ภาษาไทย (601-800)
ภาษาอังกฤษ (801-1,001)

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้

* รวมแนวข้อสอบไว้มากกว่า 1,000 ข้อ
* พร้อมเฉลยละเอียดอธิบายทุกข้อ
* เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับ ป. 6 ที่กำลังเตรียมสอบเข้าโรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ