เตรียมสอบ คณิต เข้า ม.1 โรงเรียนดัง (รวมโจทย์ 1,000 ข้อ)

- รวมแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.1 โรงเรียนที่มีชื่อเสียง รวมกว่า 1,000 ข้อ 

- แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์สอบเข้า ม.1 ชุดที่ 1-20

- รวมแนวข้อสอบเก่าและโจทย์แนวใหม่ พร้อมเฉลยละเอียดมีคำบรรยายชัดเจน เข้าใจง่ายทุกข้อ