สัญญารักนาคราช

เพราะความต่างแห่งฐานันดรจึงทำให้ความรักของ พระธิดาสร้อยสวรรค์ ธิดาแห่งท้าวมหาพรหมโลกผู้ครองนัครานครหรือนครแห่งบาดาล

กับ ‘ขุนบรม’ องครักษ์ผู้มากฝีมือ ถูกกีดกันให้พรากจาก จนมิอาจสมหวังในรักครั้งนี้

ดวงจิตทั้งสองจึงได้ทำการตั้งมั่นสัญญาว่าจะรักเพียงกันและกันตลอดไป แม้นว่าจะเกิดชาติไหนหากมิใช่ดวงใจของเราทั้งคู่ ก็ขออย่าให้ได้มีความรักหรือครองคู่อยู่กับผู้ใดที่ไม่ใช่หัวใจรักแห่งเราทั้งสองนั้นได้เลย

ด้วยสัญญารักที่ผูกพัน ทำให้ใจสองดวงยังคงเวียนว่ายตายเกิดจนมาถึงชาติภพปัจจุบัน ‘คำหวาน’ และ ‘สัตยา’ จะมีโอกาสสมหวังในความรักได้หรือไม่ หมู่บ้านผาจำปาแดง แม่ชีคำแก้ว สมบัติในถ้ำ

และดอกจำปาแดง ต่างก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับหนุ่มสาวทั้งสอง แต่จะด้วยสาเหตุอันใดนั้นคงต้องไปติดตามกันต่อได้ภายในเล่ม