ทำแค่นี้ก็มีความสุข

คนส่วนใหญ่ในโลกนี้ต้องการความสุขและความสำเร็จในชีวิต หลายคนจึงพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มา

แต่น้อยคนนักที่จะถามตนเองว่า...ความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไร...?

เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม หลายคนจึงให้นิยามความสุข คือมิตรภาพระหว่างมนุษย์ด้วยกัน คือความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น บางคนกล่าวว่าการมีเสรีภาพก็คือยอดความสุข หรือบางคนอาจมองว่าความสุขก็คือการมีเงินทองมากมาย ไม่ป่วย มีร่างกายแข็งแรง

มีคนนิยมชมชอบโดยทั่วไปความสุขมีอยู่ ๒ ด้าน คือ ความสุขทางกายบนฐานของอายตนะทั้ง ๖ มี ความสุขผ่านการเห็นทางตา และผ่านการสัมผัสทางกาย เป็นต้น (Pleasure) และความสุขที่เกิดจากสภาวะของจิตใจ (Happiness)

ชีวิตจะสุข หรือจะทุกข์ ก็ขึ้นอยู่จิตใจ จิตใจที่สุข การกระทำ ที่แสดงออกมาก็จะสุข แต่ถ้าจิตใจทุกข์ ต่อให้แสร้งการกระทำว่าสุขเพียงใด ชีวิตก็ยังทุกข์

หนังสือ ทำแค่นี้ ก็มีความสุข เล่มนี้ เป็นหนังสือที่บอกวิธีสร้างความสุขที่แท้จริง จริงในที่นี้คือ สุขทั้งใจเราเอง และผู้ที่อยู่รอบข้าง เพราะวิธีต่าง ๆ ที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ คือแนวทางให้ท่านผู้อ่านได้ต่อยอดความคิด เพราะบางครั้งเราก็หลงลืมบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ใกล้ตัว มองแต่เรื่องภายนอก จนลืมที่จะกลับมาให้เวลากับตนเอง

เพราะชีวิตก็คือชีวิต บางครั้งเรารู้เพียงแค่นี้ ทำแค่นี้ก็มีความสุขแล้วจริงๆ