เตรียมสอบ TOEFL Junior จับประเด็นข้อสอบจริง (Strategies and Practice Tests for TOEFL Junior)

เจาะลึกข้อสอบหาคำตอบที่ละข้อ ฝึกจากข้อสอบจริง พร้อมเฉลยเเละ script พร้อมเฉลยและ script แถมฟรีไฟล์ MP3 

 

หนังสือเตรียมสอบ TOEFL Junior เล่มนี้ ช่วยติวการสอบ TOEFL Junior ช่วยให้เด็กๆ เข้าโรงเรียนในฝันได้ มีโอกาสเรียนต่างประเทศได้เร็วขึ้น ช่วงชิงความได้เปรียบในการแข่งขัน มุ่งสู่การเป็นคนเก่งของโลกอนาคต 

 

การสอบ TOEFL Junior® เป็นเครื่องมือวัดระดับการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ยุติธรรมและน่าเชื่อถือ ออกแบบเพื่อนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอายุ 10 ปีขึ้นไป ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้เป็นเครื่องมือวัดระดับการฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและชีวิตประจำวัน รวมทั้งความรู้ไวยากรณ์และคำศัพท์ในบทความ 

 

TOEFL Junior ใช้ทำอะไร 
-ใช้เก็บสะสมใน Portfolio ของนักเรียนเพื่อให้มีประวัติผลงานที่โดดเด่นแตกต่าง 
-ใช้สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในต่างประเทศ
-ใช้สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย เช่น KMIDS 
-ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับสมัครเรียนโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนระบบ 12 ปี ของประเทศไต้หวัน 
-ใช้อ้างอิงแบ่งชั้นเรียนของหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
-สถาบันการศึกษาระดับมัธยมในประเทศและต่างประเทศนิยมใช้คะแนนนี้ในการประเมินผลภาษา 
-เป็นมาตรฐานการวัดผลนักเรียนแลกเปลี่ยนและนักเรียนระยะสั้น 

 

ประวัติผู้เขียนหนังสือ 
Eric Yang : อาจารย์ผู้ได้รับการรับรองจาก ETS TOEFL 
มีประสบการณ์มากมายในการเป็นบรรณาธิการหนังสือรวมถึงการสอนภาษา เขาเขียนหนังสือเรียนระดับประถม มัธยมต้นและมัธยมปลายมาแล้วมากกว่า 20 เล่ม และเขียนหนังสือเกี่ยวกับการทดสอบเพื่อเรียนต่อต่างประเทศ

 

เขายังทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายวิชาภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยของรัฐ-เอกชนและ British Council Taiwan อีกด้วย นอกจากนี้ Eric Yang ก่อตั้งเพจ fackebook ชื่อว่า Eric's English Lounge มีผู้ติดตาม 65,000 ราย 
www.facebook.com/ericsenglishlounge 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : คู่มือเตรียมสอบ TOEFL Junior อธิบายเจาะลึก มีข้อสอบจริง เฉลย แถมไฟล์เสียง

 

สารบัญ

Section 1: แนะนำ TOEFL Junior และวิธีใช้งานหนังสือ 
Section 2: จับประเด็น TOEFL Junior 
Part 1 ความเข้าใจในการฟัง (Listening Comprehension Section) 
Part 2 รูปแบบภาษาและความหมาย (Language Form and Meaning Section) 
Part 3 ความเข้าใจในการอ่าน (Reading Comprehension Section) 
Section 3: ข้อสอบจริง 
ข้อสอบจริง I 
ข้อสอบจริง II 
Section 4: เฉลยและ script บทสนทนา


-------------------------------------------------------------- 

ทีมงานกองบรรณาธิการ

     หนังสือในแบรนด์ TBX แนะนำหนังสือแบรนด์ TBX TBX ย่อมาจากชื่อทีม Think Beyond X Team เป็นกองบรรณาธิการ ผู้จัดทำหนังสือคุณภาพของสำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ มีพันธกิจหลัก ในการพัฒนาเป้าหมาย Sustainable Development Goals ตามแนวทางของ United Nations โดยเฉพาะด้าน Quality Education และด้าน Decent Work and Economic Growth โดยมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา ที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อประชาชนชาวไทยนำองค์ความรู้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับสากลได้รับโอกาสในการทำงานที่ดี มีรายได้มากขึ้นและช่วยพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ