ศัพท์สอบ TOEIC (1200 Keywords for the NEW TOEIC)

ศัพท์สอบ TOEIC (1200 Keywords for the NEW TOEIC)

 

เพราะพื้นฐานสำคัญที่สุดในการสอบ TOEIC คือคำศัพท์
+ รวมคำศัพท์ในข้อสอบ NEW TOEIC จำนวนมาก
+ เก็งศัพท์ออกสอบบ่อยครอบคลุม 30 สถานการณ์จริง
+ รากศัพท์ Prefix Synonym Antonym
+ แบบฝึกหัดทบทวนและเฉลย
+ แนะวิธีฝึกฝนเพื่อให้ได้คะแนนสูง 860-990
+ แถมฟรีไฟล์เสียง MP3 มีหลายสำเนียง เสมือนจริง

 

ประวัติทีมผู้เขียน
1. Curtis M. Revis-Seubert
การศึกษามหาวิทยาลัยไอดาโฮ (University of Idaho) วิชาเอกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Writing) และวิชาโทธุรกิจ (Business) เคยศึกษาคอร์สธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มีผลงาน Fiction และ Non-fiction เผยแพร่ผ่านทางออนไลน์และสำนักพิมพ์จำนวนมาก ปัจจุบันอาศัยในประเทศญี่ปุ่น ทำงานด้านงานเขียนและการสอนภาษาอังกฤษ ผู้แต่งหนังสือ อาทิ Absolute Financial English: All the Basics You Need to Know
2. Michelle Witte
เกิดที่สหรัฐอเมริกา เคยทำงานสอนการฝึกอบรมเขียนภาษาอังกฤษ ต่อมาย้ายไปทำงานสอนภาษาอังกฤษที่ประเทศไทย โดยส่วนใหญ่ทำงานสอนภาษาอังกฤษในหลายประเทศแถบเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งแต่งตำราสอนภาษาอังกฤษหลายเล่ม 
3. Jennifer Chen
จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยครุศาสตร์แห่งชาติไต้หวัน ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ เรียบเรียงตำราสอนภาษาอังกฤษ บรรณาธิการนิตยสารภาษาอังกฤษ ล่ามบริษัทที่ปรึกษา มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษและเรียบเรียงหนังสือกว่าสิบปี ปัจจุบันรับผิดชอบสอนวิชา TOEIC โดยเฉพาะ 


หนังสือเล่มนี้มุ่งหวังช่วยผู้อ่านที่ต้องการสอบTOEIC ใหม่ได้คะแนนสูงฝึกฝนคำศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด! เนื่องจากพื้นฐานสำคัญที่สุดในการสอบ TOEIC คือคำศัพท์ คณะผู้เขียนจึงตั้งใจแต่งหนังสือที่คัดเลือกคำศัพท์แกนกลางที่พบเป็นประจำในข้อสอบ และแนะนำวิธีเรียนคำศัพท์ TOEIC อย่างรอบด้านและได้ผลดีเยี่ยม หลักสูตรฝึกฝนครบถ้วนสมบูรณ์ที่ทำได้จริง ประกาศนียบัตรสีทอง (คะแนน 860-990) เพียงแค่เอื้อม!

 

หนังสือเล่มนี้รวบรวมสถานการณ์ 30 รูปแบบที่มักพบบ่อยในข้อสอบ TOEIC โดยแบ่งเป็นคำศัพท์แกนกลางที่ต้องทราบสถานการณ์ละ 40 คำ ในแต่ละ unit เรียนรู้คำศัพท์สำคัญที่มักพบบ่อยเรียงตามแต่ละสถานการณ์ และยังช่วยจดจำคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมชาติด้วย ทำให้ผู้อ่านเชี่ยวชาญคำศัพท์ที่ต้องรู้ 1200 คำในคราวเดียว 

 

จุดสำคัญในการเรียนคำศัพท์คือมุ่งเน้นการเรียนและปรับปรุงให้ดียิ่งๆ ขึ้น นอกจากจะเรียนคำศัพท์เป้าหมายจากคำศัพท์ที่คัดเลือกและรวบรวมในหนังสือเล่มนี้ ยังอธิบายแยกรากศัพท์และ prefix ช่วยผู้อ่านจดจำคำศัพท์แม่นยำขึ้น สะสมคลังคำศัพท์ได้รวดเร็ว รวมทั้งเสริมวิธีการใช้คำศัพท์ คำพ้องความหมาย (synonym) คำตรงกันข้าม(antonym) และคำใกล้เคียง เพิ่มพูนคำศัพท์ทวีคูณและเรียนคำศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพโดยเริ่มต้นจากคำศัพท์หนึ่งคำ

 

ในแต่ละ unit จะมีคำศัพท์สำคัญที่สุด 5 คำให้จับคู่กับความหมาย เพื่อทดสอบระดับความรู้ของผู้เรียนเพื่อเตรียมตัวก่อนเรียน 

 

คำถามทบทวนคำศัพท์ท้าย unit ช่วยผู้อ่านทดสอบผลการเรียนของตัวเอง โดยแบ่งเป็นสามส่วน ประกอบด้วย คำถามปรนัยเลือกคำศัพท์ เติมคำศัพท์ในประโยค และการฟัง เพื่อทดสอบระดับความคุ้นเคยความหมายของคำศัพท์ ระดับการใช้คำศัพท์และความเข้าใจการฟัง ผู้อ่านสามารถยกระดับความสามารถการทำข้อสอบจากการทำแบบฝึกหัดซ้ำๆ 

 

นอกจากนี้ หนังสือเล่มนี้ยังจัดทำไฟล์ MP3 สำเนียงภาษาอังกฤษถึง 4 ประเทศ เพื่อไม่ให้ผู้อ่านตกในสถานการณ์ที่ “อ่านเข้าใจแต่ออกเสียงไม่ได้” หรือ “อ่านเข้าใจแต่ฟังไม่เข้าใจ” ในซีดีจะมีการออกเสียงคำศัพท์และตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ ฝึกฝนทักษะการฟังสำเนียงทั้งอังกฤษ ออสเตรเลีย สหรัฐอเริกาและคนาดา เพิ่มความสามารถการประยุกต์ใช้และเซนส์ต่อคำศัพท์ 

 

ภาคผนวกเปรียบเทียบคำศัพท์ที่สับสนง่ายอีก 60 คู่ อธิบายคำศัพท์ที่มักพบบ่อยในข้อสอบ TOEIC ที่ดูเหมือนคล้ายกันแต่ความหมายต่างกัน รวมทั้งอธิบาย ยกตัวอย่างประโยคและแบบฝึกหัด ผู้อ่านชำนาญการใช้คำศัพท์กลุ่มนี้มากขึ้น เวลาทำข้อสอบไม่สับสนกับคำศัพท์ที่หน้าตาคล้ายกันจนเลือกคำตอบผิดจนเสียคะแนน 

 

ประเด็นสำคัญของข้อสอบ TOEIC คือการทดสอบความสามารถการสื่อสารภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมการใช้ชีวิตประจำวันและธุรกิจระหว่างประเทศ การเตรียมทำข้อสอบ TOEIC ควรจะเริ่มเสียวันนี้ ดีกว่ารอจบการศึกษาหรือทำงานแล้วถึงจะเริ่มเตรียมตัว เริ่มต้นกับหนังสือเล่มนี้ที่มีสารพัดวิธีการเรียนที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มพูนคำศัพท์ TOEIC สร้างพื้นฐานแข็งแกร่งทีละก้าว เสริมสร้างความสามารถภาษาอังกฤษและการนำไปใช้จริง จนกระทั่งพิชิตข้อสอบ TOEIC สำเร็จ 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : รวมศัพท์ TOEIC ออกสอบบ่อย 30 สถานการณ์ บอกรากศัพท์ มีแบบฝึกหัด แถมฟรีไฟล์เสียง MP3

 

สารบัญ

แนะนำ NEW TOEIC 
วิธีใช้หนังสือ 
แผนการอ่านหนังสือ 
01 – Recruitment & Interview การสรรหาพนักงานและสัมภาษณ์ 
02 – Salary & Benefits เงินเดือนและผลประโยชน์ 
03 – Company Events กิจกรรมบริษัท 
04 – Personnel บุคลากร 
05 – The Office สำนักงาน 
06 – Equipment & Repair อุปกรณ์และการซ่อมแซม 
07 – Documentation & Administration เอกสารและการบริหาร 
08 – Announcement การประกาศ 
09 – Finance & Accounting การเงินและบัญชี 
10 – Investments การลงทุน 
11 – Business Operation การดำเนินธุรกิจ 
12 – Contract & Warranty สัญญาและการรับประกัน 
13 – Research & Development การวิจัยและพัฒนา 
14 – Production & Quality Control การผลิตและการควบคุมคุณภาพ 
15 – Retail & Purchasing ค้าปลีกและจัดซื้อ 
16 – Sales & Services การขายและบริการ 
17 – Marketing & Business Planning การตลาดและการวางแผนธุรกิจ 
18 – Advertisement & Media การโฆษณาและสื่อ 
19 – Conferences & exhibitions การประชุมและนิทรรศการ 
20 – Presentations & Charts การนำเสนอและแผนภูมิ 
21 – Negotiations การเจรจา 
22 – Communication การสื่อสาร 
23 – Emergencies สถานการณ์ฉุกเฉิน 
24 – Dining & Accommodation การรับประทานอาหารและที่พัก 
25 – Travel & Transportation การท่องเที่ยวและขนส่ง 
26 – Performances & Shows การแสดง
27 – Life & Recreation ชีวิตและการพักผ่อนหย่อนใจ 
28 – Politics & Society การเมืองและสังคม 
29 – Medication การรักษาพยาบาล 
30 – Charity การกุศล 
Confusing Words อธิบายคำศัพท์ที่สับสนง่าย 
Answers & Translations คำตอบและคำแปล 
Index ดัชนี

-------------------------------------------------------------- 

ทีมงานกองบรรณาธิการ

     หนังสือในแบรนด์ TBX แนะนำหนังสือแบรนด์ TBX TBX ย่อมาจากชื่อทีม Think Beyond X Team เป็นกองบรรณาธิการ ผู้จัดทำหนังสือคุณภาพของสำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ มีพันธกิจหลัก ในการพัฒนาเป้าหมาย Sustainable Development Goals ตามแนวทางของ United Nations โดยเฉพาะด้าน Quality Education และด้าน Decent Work and Economic Growth โดยมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา ที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อประชาชนชาวไทยนำองค์ความรู้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับสากลได้รับโอกาสในการทำงานที่ดี มีรายได้มากขึ้นและช่วยพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ