แนวข้อสอบติวเข้มวิทย์ สสวท. ป.3

เสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการฝึกทำแนวข้อสอบซึ่งผ่านการคิดวิเคราะห์จากผู้เขียนที่มีประสบการณ์ เพื่อสร้างเนื้อหาให้ผู้อ่านได้เค้นความสามารถของตนจนสามารถทำข้อสอบในสนามสอบจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

รวมแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ที่ออกแบบมาใกล้เคียงกับข้อสอบจริง พร้อมเฉลยละเอียดเสริมสร้างความเข้าใจให้มากขึ้น

 

สารบัญ

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.3 ชุดที่ 1
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.3 ชุดที่ 2
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.3 ชุดที่ 3
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.3 ชุดที่ 4
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.3 ชุดที่ 5
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.3 ชุดที่ 6
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.3 ชุดที่ 7
 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : แนวข้อสอบเสมือนจริงพร้อมเฉลยละเอียด จัดรูปเล่มอ่านง่าย สบายตา ภาพประกอบชัดเจน