ตีแตก TOEIC เพิ่มคะแนนสอบ

สรุปแนวคิดในการสอบ TOEIC โดยเน้นการทำข้อสอบเสมือนจริง เพื่อเพิ่มคะแนนในการสอบ ซึ่งเล่มนี้จะใช้เป็นแนวคิดและแนวข้อสอบเพื่อสอบ TOEIC สำหรับคนไทยที่ต้องการสอบให้ได้คะแนนสูง

 

สารบัญ

Part 1 Listening Section
Part 2 Reading Section
Part 3 Grammar Review
Part 4 Vocabulary Review

 

จุดเด่นหนังสือเล่มนี้ : อ่านเข้าใจง่าย มีเฉลยละเอียดทุกข้อ