เตรียมสอบข้าราชการ เเละพนักงานท้องถิ่น ภาค ก (เพื่อสอบ อปท. อบต. อบจ. และเทศบาล) ฉบับครบเครื่อง ปรับปรุงครั้งที่ 3

เตรียมสอบข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น ภาค ก. (เพื่อสอบ อปท. อบต. อบจ. และเทศบาล) ครบทุกเนื้อหาการสอบ พร้อมเก็งข้อสอบอย่างตรงประเด็น

 

สรุปและแนวข้อสอบข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น ภาค ก. ทุกตำแหน่ง เพื่อสอบ อปท. อบต. อบจ. และเทศบาล 

 

สารบัญ

Part 1 ความรู้ ความสามารถทั่วไป
Part 2 ความรู้ ด้านภาษาไทย
Part 3 ความรู้ ด้านภาษาอังกฤษ
Part 4 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Part 5 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 

 

รายละเอียดหนังสือเล่มนี้เพิ่มเติม : สรุปเนื้อหาครบทุกเนื้อหาการสอบ เก็งข้อสอบตรงจุด