เจาะลึกข้อสอบ ระบบใหม่ NEW TOEIC ฉบับสมบูรณ์+ปรับปรุงข้อสอบปีล่าสุด

แนวข้อสอบแบบเต็มอิ่มจุใจกว่า 800 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อแบบเจาะลึกทุกตัวเลือก เน้นฝึกทักษะการอ่าน และจับประเด็น ให้ถูกต้อง ทำข้อสอบให้ได้รวดเร็วทันเวลา

 

สารบัญ

 

PART 1 ข้อสอบ TOEIC คืออะไร
 ที่มาและความสำคัญของการสอบ TOEIC
 การคิดคะแนน
 การสมัครสอบและรับผลสอบ
 กฎการสอบ


PART 2 ตัวอย่างข้อสอบ เทคนิคการทำและการเตรียมตัวก่อนสอบ
 ข้อสอบ TOEIC แบบเก่า แบบปัจจุบัน และแบบใหม่
 ตัวอย่างข้อสอบแบบ Redesigned TOEIC และเทคนิคการทำ
เทคนิคทำข้อสอบในภาพรวมและการเตรียมตัวก่อนสอบ


PART 3 แนวข้อสอบพร้อมเฉลย
 แนวข้อสอบชุดที่ 1
 เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 1
 แนวข้อสอบชุดที่ 2
 เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 2
 แนวข้อสอบชุดที่ 3
 เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 3
 แนวข้อสอบชุดที่ 4
 เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 4
 

สรุปจบ”ครบ” เรื่อง NEW TOEIC
- ปรับปรุงข้อสอบ part listening ฉบับเสมือนจริง
- สรุป grammar ที่ใช้ออกสอบบ่อยที่สุดพร้อมตัวอย่างประโยคในข้อสอบจริง
- ออกแบบและพัฒนา เนื้อหา reading ข้อสอบ passage สถานการณ์ใหม่ และคำศัพท์ใหม่แบบอัปเดตล่าสุด
- อธิบายเฉลยได้ตรงประเด็น อย่างละเอียดทุกตัวเลือก ย้ำ ทุกตัวเลือก...!!!!