พระมหาสมปอง ฉบับ รู้แล้ว…สุขม๊ากมาก

ความลับของอาตมาที่ยังไม่เคยบอกใครเลยในโลกใบนี้แม้กระทั่งตัวอาตมาเอง เอ๊ะยังไง

เรื่องนั้นคือ สุดยอดความลับที่ทำให้คุณโยมมีความสุขกันอย่างมากมาย
หนังสือรู้แล้ว…สุขม๊ากกกกกกกกกกมากเล่มนี้ คือสุดยอดความลับของอาตมา
เป็นเรื่องที่คุณโยมสงสัยและอาตมาก็จะบอกได้เพียงชาตินี้เท่านั้น
อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะ

สัญญาก่อนนะว่าถ้าคุณโยมรู้แล้ว ห้ามเหยียบไว้เด็ดขาด
เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว อาตมาขอให้โยมคนไทยทุกท่านมีความสุขกันมากๆ นะ
ขอสุขหนัดเหนียน สุขมากสุขมาย สุขขนาด สุขอีหลี
โค๊ะ! …อ่านแล้วเปรมปรีดา ฮาแต๊ๆ ฮาอีหลี
ป๊าดดดดดดด…..ทั้งฮาทั้งสุข หนัดเหนียด ๆ