สรุปหลักภาษาอังกฤษ ป.2 (ฉบับปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรใหม่ล่าสุด)

เตรียมพร้อมพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับเข้าศึกษาในหลักสูตร EP (English Program), Bilingual, Intensive และหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในระดับเข้มข้น โดยมีเนื้อหาและแบบฝึกหัดตรงตามสาระการเรียนรู้ และแนวข้อสอบในการสอบเลื่อนระดับชั้นและติวสอบตลอดปีการศึกษา

 

รวบรวมโจทย์และแนวข้อสอบมากกว่า 500 ข้อ สำหรับน้องระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในการติวเข้มสอบ โดยเนื้อหาเจาะลึกครบทุกสาระการเรียนรู้ สำหรับหลักสูตร EP (English Program), Bilingual, Intensive และหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในระดับเข้มข้น
 

สารบัญ

Unit 1 Our new things
Unit 2 They are happy now
Unit 3 I can ride a bike
Unit 4 I have got
Unit 5 We have got English
Unit 6 Let’s play after school
Unit 7 Let’s buy presents
Unit 8 What’s the time?
Unit 9 Where does she work?
Unit 10 It’s hot today
Unit 11 What are you wearing?
Unit 12 Celebration and Party
Unit 13 Zoo and Farm
Unit 14 Look at the photos!
Unit 15 Well done!

 

เนื้อหาแน่น อธิบายสรุปได้ใจความชัดเจน เน้นแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ ให้เด็กฝึกทำโจทย์ โดยได้ทำการปรับปรุงแนวข้อสอบให้อัปเดตใหม่ล่าสุด และมีความยากมากยิ่งขึ้นเพื่อสามารถใช้เตรียมสอบเข้าห้อง Kingและห้องเรียนพิเศษ ในโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ