หลายสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้ ไอสไตน์ไม่เคยพบ

ศาสตร์ทั้งหลายทั้งมวลบนโลกใบนี้ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้มาตั้งนานแล้ว นักวิทยาศาสตร์บางท่านเพิ่งมาค้นพบภายหลัง

ทั้งเรื่องเรื่องการกำเนิดจักรวาลมาก่อนนักดาราศาสตร์ ทฤษฎีวิวัฒนาการ ทฤษฎีสัมพันธภาพ การโคลนนิ่ง กายวิภาคศาสร์ จิตวิทยา ฯลฯ

หนังสือเล่มนี้จะทำให้ท่านทราบว่าหลายสิ่งที่ ไอสไตน์ ซิกมันด์ ฟรอยด์ ชาลล์ ดาร์วิน อริสโตเติล และปราชญ์ด้านต่างๆ บนโลกใบนี้ที่เป็นเจ้าทฤษฎีต่างๆ รู้นั้น แท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าทรงรู้มาตั้งนานแล้ว

และก็มีบางศาสตร์ที่พระพุทธเจ้ารู้ และปราชญ์เหล่านั้นไม่เคยรู้มาก่อนนั้นมีอยู่มากมาย หนังสือเล่มนี้จะประกาศให้โลกรู้ว่าพระปัญญาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นยิ่งใหญ่เพียงไร


ประวัติผู้เขียน

อาจารย์บุญมี พวงเพชร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  ท่านเคยสอนพุทธศาสนามาเป็นเวลากว่า ๑๐ ปี และเคยเดินทางไปศึกษาดูงานด้านศาสนาหลายครั้งในหลายประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น อินเดีย มาเลเซีย พม่า กัมพูชา เป็นต้น

และยังเคยไปร่วมประชุมสภาศาสนาโลก (Parliament of World’s Religions) ที่เมือง Barcelona ประเทศสเปนด้วย นอกจากนั้นก็ยังได้เคยไปร่วมประชุมนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยด้านศาสนาเป็นประจำ เช่น ที่มหาวิทยาลัยอโบอะคาเดมี่ (Abo Academi) ที่ประเทศฟินแลนด์ และมหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย เป็นต้น

ผลงานเขียนในธิงค์ บียอนด์ ธรรมะ วันโลกาวินาศใกล้มาถึงแล้ว ธรรมะรักษาโรค เล่ม ๑ ธรรมะรักษาโรค เล่ม ๒ พุทธบริหาร และเปลี่ยนกรรมทำแล้วรุ่ง และธรรมะ2มาตรฐาน