ความรักของพระพุทธเจ้า

ถึงกาลเวลาจักผันแปร ความเสียสละและความมั่นคงของพระนางพิมพาได้ส่งแรงหนุนผ่านพระธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้มาประจักษ์แก่มวลมนุษยชาติแล้ว

ร่วมประกาศความยิ่งใหญ่แห่งความรักอันบริสุทธิ์ขององค์พระมหาบุรุษเจ้า สตรีคนแรกและคนสุดท้ายของพระองค์ที่ร่วมครองรักอันยิ่งใหญ่นี้มาแสนยาวนานกว่าสิบชาติ

หนังสือความรักของพระพุทธเจ้า จะทำให้ท่านซาบซึ้งไปกับพลังแห่งความรักของพระองค์ว่ายิ่งใหญ่เพียงใด

คำนิยม

สำหรับความรักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นความรักที่มีต่อมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง ความรักของพระองค์เป็นความรักความเมตตาที่บริสุทธิ์ และเต็มไปด้วย ปัญญา ที่เรียกว่า “มหากรุณาธิคุณ” ที่มีต่อสรรพสัตว์ทุกชีวิตในสังสารวัฏเพื่อให้พ้นทุกข์อย่างแท้จริง

นี่สิจึงเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ และเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องเรียนรู้และเดินตาม เท่าที่สติกำลังของเราจะสามารถทำได้ ขอชื่นชมสำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ ธรรมะ ที่ได้นำข้อเขียน ข้อคิดดีๆ ของท่านธีรโสภณ มาผลิตเป็นหนังสือที่มีคุณภาพ หนังสือความรักของพระพุทธเจ้าเล่มนี้ จะเปิดดวงตาแห่งธรรมให้แก่ท่าน และเราทุกคนจะได้เรียนรู้ว่า ความรักของพระพุทธเจ้านั้นยิ่งใหญ่เพียงใด


               เศรษฐา ศิระฉายา (ต้อย)