ติวเข้มสอบ TOEIC พิชิตข้อสอบเต็ม 100% คะแนนเต็ม 990

เน้นข้อสอบเหมือนจริง พร้อมเฉลย โฟล์เสียงและ Soript ในเล่มเหมาะกับคนที่ต้องการเตรียมสอบอย่างเร่งด่วน และทบทวนต่อเนื่อง  ปรับปรุง    ข้อสอบใหม่ล่าสุด เนื้อหาอัพเดตพร้อมเทคนิคอธิบายละเอียดที่สุดในท้องตลาด แบบฝึกหัด ฝึกทักษะ เจาะเฉพาะหัวข้อ เน้นฝึกฝนเฉพาะหัวข้อที่ไม่ถนัด สามารถเพิ่มคะแนนได้เป็นอย่างดี

 

ข้อสอบ TOEIC นั้นจริงๆ ไม่ใช่การประเมินความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับลึก แต่เน้นด้านการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติในบริบทการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจได้อย่างไม่ติดขัด เป็นข้อสอบที่ใช้วัดประเมินความสามารถในการสื่อสารเพื่อใช้ภาษาอังกฤษให้เป็นประโยชน์และปรับใช้ได้ในสำนักงานธุรกิจ ข้อสอบเสมือนจริงให้ผู้เข้าสอบได้ลองเตรียมตัวก่อน เพื่อเพิ่มโอกาสการได้คะแนนเต็ม

 

เราอยู่ในวงการเตรียมสอบ TOEIC มาเป็นเวลานาน รวบรวมประสบการณ์ต่างๆ นำมาเขียนจนกระทั่งคลอดออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ที่รวบรวมประเภทของข้อสอบ  ผ่านการประเมินคัดเลือกรูปแบบข้อสอบที่มีแนวโน้มจะออกสอบล่าสุด

 

ช่วยให้ผู้เรียนมีความคุ้นเคยรูปแบบข้อสอบที่ซ้ำไปมาและปรับตัวให้เข้ากับข้อสอบได้ ดังนั้นหากผู้เรียนฝึกฝนอยู่เรื่อยๆ ก็จะช่วยเพิ่มความสามารถภาษาอังกฤษของตัวเองให้เตรียมพร้อมกับการสอบจริงที่ใกล้เข้ามา สำรวจตัวเองว่ายังบกพร่องในจุดไหน และเสริมจุดนั้นให้แข็งแกร่งมากขึ้น

 

สรุปเนื้อหาหลักวิชาภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการเตรียมสอบ TOEIC ครอบคลุมทุกหัวข้อการสอบ โดยเนื้อหาครอบคลุมหลัก Reading Listening และ Grammar เพื่อใช้ในการทบทวนความรู้ในการทำข้อสอบ เทคนิคการทำข้อสอบและแบบฝึกเสริมทักษะ โดยละเอียดพร้อมคำอธิบายตลอดทั้งเล่ม พิเศษด้วยการปรับปรุงข้อสอบใหม่ล่าสุด

 

สารบัญ

1. แนวข้อสอบ LISTENING PART 7
TEST 1 7
PART 1 - Photographs 8
PART 2 - Question-Response 14
PART 3 - Conversations 20
PART 4 - Short Talks 27
TEST 2 34
PART 1 - Pictures 35
PART 2 - Question-Response 41
PART 3 - Conversations 47
PART 4 - Short Talks 54
ANSWER 61
TEST 1 62
PART 1 - Photographs 62
PART 2 - Question-Response 72
PART 3 - Conversations 80
PART 4 - Short Talks 96
TEST 2 114
PART 1 - Photographs 114
PART 2 - Question-Response 121
PART 3 - Conversations 129
PART 4 - Short Talks 145


2. GRAMMAR PART 164
ANSWER 201


3. แนวข้อสอบ READING PART 267
Text Completion and Reading Comprehension 268
ANSWER 290

 

ทางลัดสู่คะแนนสอบ TOEIC ที่ดีที่สุดของคุณฉบับอิงตามข้อสอบ NEW TOEIC ที่ออกใหม่เน้นข้อสอบเหมือนจริง พร้อมเฉลย ไฟล์เสียงและ script ในเล่มเหมาะกับคนที่ต้องการเตรียมสอบอย่างเร่งด่วนเป็นสุดยอดคู่มือที่จะทำให้คุณพร้อมตะลุยข้อสอบ TOEICเสมือนคอร์สที่หลายๆ คนที่เคยได้เรียนมา ในราคาสูงมากแนวข้อสอบเสมือนจริง มากกว่า 1000 ข้อ  จากผู้มีประสบการณ์การสอบผ่านได้คะแนนในระดับ 900+