โคโรนาธรรมะ

“เราจะอยู่เพื่อสิ่งใด”  ช่วงเวลาโดนกักตัวเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายจะได้อยู่สงบนิ่ง ได้มองเห็นว่าแท้จริงแล้วชีวิตเราไม่ได้ต้องการสิ่งใดมากไปกว่าปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากนัก เราต้องการอาหาร น้ำ เสื้อผ้าสะอาด เตียงที่ไม่ต้องกว้างเกินไป มีเพื่อนพูดคุย มีครอบครัวให้กำลังใจ และได้ทำงานที่รัก


ช่วงโดนกักตัวจึงเป็นเวลาเหมาะแก่การ “สำรวจจิตใจ”เราเคยทำอะไรผิดพลาดมาในชีวิต เราจะละเลิกสิ่งใด และเราตั้งใจจะทำสิ่งใดใหม่ๆ หลังพ้นกักตัวไปแล้ว เราได้รู้สึกถึงความจริงว่า “แท้จริงแล้วชีวิตนี้สั้นยิ่งนัก เคยเห็นหน้ากันวันนี้ พรุ่งนี้อาจจะไม่ได้เห็นกันอีกก็เป็นได้” เพราะพญามัจจุราชจะมาเอาชีวิตได้ทุกเมื่อ 


เมื่อวันนี้ยังมีโอกาสได้หายใจ หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เราได้มีชีวิตอยู่จึงต้องเห็นคุณค่าของ “เวลาในชีวิตที่มี”
 

ณ ช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้  คนที่เข้าใจ“สัจธรรมเหล่านี้” เปรียบเสมือนได้เข้าใจธรรมะแห่งหมุดหมายของกาลเวลาจะสามารถ “เข้าใจ ยอมรับ ปรับตัว” และ “พร้อม” ใช้ชีวิตอยู่กับสภาวะเช่นนี้

 

ซึ่งอาจคงอยู่กับเรายาวนานถึงหนึ่งหรือสองปี  แต่เพราะคนส่วนใหญ่มีความกลัวและความกังวลเป็นที่ตั้ง จึงยังไมjเข้าใจสัจธรรม (ธรรมะ) ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ ทำให้ตกอยู่ภายใต้กระแสแห่ง“การเกิดทุกข์”แต่หากเข้าใจสัจธรรม ก็จะ “อยู่ได้ ปรับตัวได้” จนสามารถ “ยิ้มสู้” และ “ยอมรับ” อย่าง “รู้ทัน” การใช้ชีวิต  นี่จึงเป็นจุดมุ่งหมายของการจัดพิมพ์“

 

หนังสือเล่มนี้” ซึ่งเป็นความรู้ ความจริงของโลก ให้เรียนรู้และเข้าใจตนเอง เข้าใจโลก เข้าใจกฎแห่งธรรมชาติ เข้าใจกฎแห่งการกระทำต่อ“ธรรมะของชีวิต”ให้ “ใจ กาย และจิต” พร้อมที่จะเรียนรู้และยอมรับ อยู่กับโรคร้ายเพื่อรอเวลา“ก้าวผ่าน” คืนวันอันโหดร้ายและช่วงเวลาอันแสนวิกฤตนี้ไปได้อย่างมีกำลังใจ ไม่ท้อ…ไปด้วยกัน ไปด้วยใจ 

 

สารบัญ

บทสวดมนต์ขจัดโควิด
บทนำ รู้ทันโรคด้วยทางธรรม 
ติดโควิด-19 ผลกรรมหรือเรื่องธรรมดาทางโลก 
เกณฑ์วินิจฉัยการติดโควิด-19 ในทางพุทธศาสนา 
พรหมวิหาร 4 ธรรมที่ป้องกันโควิด
สังคหวัตถุ 4 เป็นผู้ให้ เป็นผู้รับ ตามทางธรรมในช่วงวิกฤต 
ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
ใช้ชีวิตอย่างมีสติ แยกแยะวิเคราะห์สิ่งหลอกลวง 
กลัวอย่างพอดี 
เปรตโควิด 
ในวิกฤต ทุกชีวิตย่อมมีโอกาสเสมอ 

 

จะเห็นได้ว่าไม่ว่ายุคสมัยใด คนเราย่อมมีโอกาสพบกับวิกฤตในชีวิตได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าเศรษฐีหรือยาจก แม้แต่เทวดาเองก็ตามต่างมีโอกาสเจอวิกฤตเหมือนกันได้เสมอ  แต่ทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ ขอเพียงอดทนและตั้งใจสร้างความดี ทำงานอย่างเต็มที่ ชีวิตก็มีโอกาสฟื้นกลับคืนมาเจริญรุ่งเรืองได้อีกครั้ง