นิทานธรรมะ สอนชีวิตให้ดีมีสุข

นิทานธรรม สอนชีวิตให้ดีมีสุข เล่มนี้ สอดแทรกเรื่องเล่าเหตุการณ์ในอดีตโยงเข้ากับปัจจุบันได้อย่างยอดเยี่ยม

เป็นหนังสือนิทานที่ให้แง่คิดดีๆ คติธรรม เพื่อพัฒนาตนเองในทุกด้านของชีวิต โดยเฉพาะเรื่องกรรม เหมาะกับผู้อ่านทุกท่านทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ โดยเฉพาะผู้ที่มีลูกหลาน ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะทำให้ลูกหลานของท่านสามารถเข้าใจหลักธรรมะได้โดยง่าย พร้อมทั้งยังเอื้อประโยชน์ทางอ้อมให้เป็นคนที่ดีในอนาคตอีกด้วย

คำนิยม
     
สุ พรรณ์  ก้อนคำ ได้พาเราไปสู่เรื่องราวในนิทานธรรมะ ด้วยการบอกเล่าเรื่องราวจากยุคหนึ่งเชื่อมต่อกับยุคหนึ่ง ความเชื่อมต่อนั้นทำให้เราตระหนักแล้วว่า นี่ช่างเป็นความงดงามอย่างหนึ่งของถ้อยคำ เหตุนั่นเพราะถ้อยคำเหล่านี้ได้สลักจิตใจของเราให้งดงามตามไปด้วย

อุเทน วงศ์จันดา
นักเขียนเรื่องสั้น รางวัลช่อการะเกด ปี 2553
รางวัลเรื่องสั้นดีเด่น ปี 2551 ของสมาคมภาษา และหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

หลัง จากได้อ่านหนังสือนิทานธรรมะเรื่องนี้แล้ว ผมรู้สึกยินดีและอนุโมทนากับผู้เขียน ที่ได้นำเรื่องราวดีๆ มาถ่ายทอดและบอกเล่าแก่พวกเราทุกคน หนังสือคือเพื่อนที่ดีอย่างหนึ่ง แน่นอนว่าหนังสือเล่มนี้ย่อมจะเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับผู้อ่านทุกท่านเช่นกัน นอกจากนั้น เรายังจะได้รับฟังประสบการณ์ที่ให้ข้อคิดสะกิดใจ สิ่งดีๆ ที่เรียกว่า การแบ่งปัน ช่วยสร้างสรรค์รอยยิ้มและความเบิกบานแห่งจิตวิญญาณได้อย่างงดงามอีกด้วย

อ. โอม อารยันต์ (อาจารย์โหราศาสตร์ นักเขียน และวิทยากรสอนวิปัสสนา)
บ้านธรรมโพธิสัตโต หมู่บ้านเมืองเอก รังสิต

หมายเหตุ สุพรรณ์ ก้อนคำ (ผู้แต่ง) เคยอยู่ในร่มกาสาวพัตร์มาถึง ๑๒ พรรษา จบนักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๔ ประโยค ศาสนศาสตร์บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ ๑)