Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Aug 17, 2020

ข้อสอบ เลข ม.ปลาย รวมทุกสนามสอบของเด็กเก่งขั้นเทพ

แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากแนวข้อสอบหลากหลายของนักเรียนที่ได้คะแนน 4.00  โดยมีเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง

 

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อมสู่การสอบ O-NET, PAT, 9 วิชาสามัญ, โควตา, สอบตรง, เพิ่มเกรด, ชิงทุน, Admission และการสอบ Entrance 4.0

 

สำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบ PAT 1 สอบหมอ 9 วิชาสามัญของ กสพท. และสอบตรงทุกสถาบัน พร้อมด้วยแนวข้อสอบจริง PAT 1 ฉบับล่าสุด เพื่อวัดความพร้อมก่อนลงสนามจริง

 

พิเศษเล่มนี้อัดเต็มด้วยข้อสอบและเฉลย 500 ข้อ