Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Aug 7, 2020

สรุปหลักภาษาอังกฤษ ม.ต้น

หนังสือเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยแนวคิด " EASY ENGLISH : ภาษาอังกฤษ เรียนสนุก เข้าใจง่าย”

    •     สรุปย่อไวยากรณ์ยากๆ ด้วยภาษาง่ายๆ อ่านสนุก ผ่านการใช้ตาราง และ MINDMAP
    •     เนื้อหาครบถ้วนและเจาะลึกในทุกหัวข้อที่ใช้ออกข้อสอบ พร้อมตัวอย่างข้อสอบประกอบชัดเจน
    •     เผยเทคนิคการทำข้อสอบสุดหินในข้อสอบ Reading  Paragraph ด้วยเทคนิคต่างๆ ให้สามารถทำข้อสอบได้อย่างรวดเร็ว
    •     แบบฝึกหัดทบทวนทุกหัวข้อ เนื้อหา และแนวข้อสอบสำหรับฝึกฝีมือก่อนลงสนามจริงกว่า 300 ข้อ
 

หนังสือเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยแนวคิด "EASY ENGLISH : ภาษาอังกฤษ เรียนสนุก เข้าใจง่าย”

 

สารบัญ

Summary of Grammar  
Summary of Reading Comprehension
Vocabulary and Conversation
Test : แนวข้อสอบ
Keys : เฉลย

 

เนื้อหาอ่านง่าย สนุก สรุปย่อมาในแบบ ตารางและ mindmap เหมาะสำหรับกลุ่มนักเรียนทุกกลุ่ม ตั้งแต่นักเรียนระดับปานกลางที่ต้องการคำอธิบายที่เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่างประโยคที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ไปจนถึงนักเรียนที่เรียนเก่งที่ต้องการทบทวนความรู้และเจาะเฉพาะหัวข้อยากที่ตัวเองไม่เข้าใจและต้องการตัวอย่างประโยค ในหัวข้อนั้นๆ นักเรียนจะได้เห็นแนวข้อสอบจริง พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบและวิเคราะห์โจทย์อย่างละเอียด