อมราวดี

จิตดวงหนึ่งตั้งมั่นในรักมิแปรเปลี่ยน พยายามตามหานางอันเป็นที่รักยิ่งมิเคยย่อท้อ

แม้ดวงจิตแห่งนางอันเป็นที่รักนั้นจะมาถือกำเนิดในยุคปัจจุบันแล้วก็ตาม

แต่ นั่นมิได้เป็นอุปสรรคให้ ‘องค์เขมินท์’ เลิกตามหาพระคู่หมั้นคือ ‘องค์หญิงอมราวดี’ ลงไปได้ “กำไลนพรัตน์” เครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ ที่รวมอัญมณีจากนางอัปสราทั้งเก้าคือสื่อนำดวงจิตแห่ง ‘อมราวดี’ ในชาติภพปัจจุบันย้อนกลับไปพบองค์เขมินท์ในยุคขอมโบราณ

องค์เขมินท์ จะทำให้นางรักพระองค์ได้ดังเดิมหรือไม่ และอมราวดีจะทำอย่างไรกับบุคคลอันเป็นที่รักในชาติภพปัจจุบัน โดยเฉพาะกับ ‘ศราวิน’ ชายหนุ่มผู้มีใจรักมอบแด่เธอเพียงผู้เดียว