เตรียมสอบนักเรียนนายสิบ และจ่าทหาร ทุกเหล่าทัพ

สรุปเนื้อหาทั้ง 4 วิชา หลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และวิชาที่สอบเฉพาะตำแหน่ง พร้อมแนวข้อสอบเฉลยละเอียดทุกข้อ

 

สรุปเนื้อหาทั้ง 4 วิชา หลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และวิชาที่สอบเฉพาะตำแหน่ง 

 

สารบัญ

Part 1 สี่วิชาที่สอบเหมือนกันทุกเหล่า 
     บทที่ 1 คณิตศาสตร์
     บทที่ 2 วิทยาศาสตร์
     บทที่ 3 ภาษาไทย 
     บทที่ 4 ภาษาอังกฤษ
Part 2 วิชาสอบเฉพาะของแต่ละเหล่า 
     บทที่ 1 วิชาเฉพาะสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ
     บทที่ 2 วิชาเฉพาะสอบนักเรียนนายสิบทหารบก 
     บทที่ 3 วิชาเฉพาะสอบนักเรียนจ่าอากาศ

 

จุดเด่นสินค้า : สรุปลัดเนื้อหา และแนวข้อสอบ เฉลยละเอียดมีคำบรรยายชัดเจน เข้าใจง่ายทุกข้อ