33 กฎทองสู่ความสำเร็จชีวิตทำงาน

การประสบความสำเร็จกับการล้มเหลวในชีวิตนั้นต่างกันเพียงนิดเดียว เคล็ดลับการสร้างความสำเร็จในงานนั้นแม้ว่ามิใช่สิ่งเร้นลับ

แต่กลับไม่เคยถูกสอนในโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือแม้แต่ในที่ทำงานเอง หนังสือ 33 กฎทองสู่ความสำเร็จชีวิตทำงาน  สรุปยอดความคิดและวิธีปฏิบัติเพื่อสร้างความสำเร็จสูงสุดในชีวิต 

โดยกลั่นจากประสบการณ์จริง สอดคล้องกับทฤษฎีที่ได้ผลจริงในโลกปัจจุบัน จากนักเขียนหนังสือขายดี 33 กฎทองสู่ความสำเร็จในการเป็นผู้นำ อ. วิชัย กอสงวนมิตร......