แบบฝึกหัดคัดตัวอักษรไทย เรียนศัพท์ใหม่ สำหรับวัยอนุบาล (Quick Exercise Book : Thai Alphabet)

หัดเขียน เรียนอ่าน ว้าว! แถมฟรีสติกเกอร์ หนังสือแบบฝึกเขียนตัวอักษรไทยที่เด็กต้องชอบ! มีตัวอักษร คำศัพท์และภาพประกอบสุดน่ารักของพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว ตั้งแต่ ก.ไก่ จนถึง ฮ.นกฮูก และแถมเนื้อหาโบนัสพิเศษ แบบฝึกหัดเขียนสระและวรรณยุกต์ให้อีกด้วย คุ้มค่าสุดๆ 


ออกแบบเนื้อหาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และแนวทางการคัดลายมือตามแบบอักษรของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

แบบฝึกเขียนภาษาไทย พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์

 

คุณสมบัติของเล่มนี้ 
-Free! Stickers 
-สนุกสนานด้วยแบบฝึกหัดคัดหัดเขียน 
-เรียนรู้ตัวอักษร คำศัพท์ 
-ฝึกทักษะการใช้มือ ลากเส้น ติดสติกเกอร์ 
-ระบายสีได้ 
-ช่วยฝึกสมาธิ 
-เป็นสื่อการเรียนรู้เสริมทักษะพัฒนาการศึกษาปฐมวัย