ธรรมะ 2 มาตรฐาน

หากเรามองดูธรรมชาติรอบๆ ตัว เราจะเห็นว่า ดอกไม้ที่หลากสีหลากพันธุ์นั้น มันช่วยทำให้โลกนี้สวยงามมากขึ้น มีสีสันมากขึ้น และมันก็อยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว ไม่จำเป็นต้องทะเลาะเบาะแว้งกัน

คนเราก็เหมือนกัน มีความคิดที่แตกต่างกัน ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้

และนับเป็นสีสันแห่งชีวิต หาก โลกนี้มีความคิดเพียงอย่างเดียว มีดอกไม้สีเดียวกันหมด โลกก็คงไม่สวยงามอย่างที่เป็นอยู่ แต่การมีสีสันแปลกตา มีดอก มีใบ ที่หลากหลาย ทำให้เราได้ชื่นชมโลกนี้อย่างไม่รู้จักเบื่อ

สีเหลือง สีแดง สีน้ำเงิน สีต่างๆ ก็เป็นเหมือนดอกไม้นานาพันธุ์ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยไม่จำเป็นต้องทะเลาะเบาะแว้งกัน และเป็นความงามของธรรมชาติที่เกิดขึ้นเอง เพียงอย่ามองกันและกันเป็นศัตรู จงมองดูกันด้วยใจที่เต็มไปด้วยความรัก ความเมตตาและการให้อภัย

ธรรมะ 2 มาตรฐานเล่ม นี้ จะทำให้ทุกคนในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหลือง เสื้อแดง เสื้อน้ำเงิน หรืออะไรก็ตาม ที่ล้วนแต่ต้องการความสุข จะทำให้ไม่ต้องสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นในใจของตนเอง และสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่น หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในใจ และเผื่อแผ่ความสุขนั้นออกไปสู่ผู้อื่น เหมือนกับน้ำที่ล้นแก้วย่อมหลั่งไหลไปสู่ผู้อื่นประการนั้น

ประวัติผู้เขียน

อาจารย์บุญมี พวงเพชร ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  ท่านเคยสอนพุทธศาสนามาเป็นเวลากว่า ๑๐ ปี และเคยเดินทางไปศึกษาดูงานด้านศาสนาหลายครั้งในหลายประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น อินเดีย มาเลเซีย พม่า กัมพูชา เป็นต้น

และยังเคยไป ร่วมประชุมสภาศาสนาโลก (Parliament of World’s Religions) ที่เมือง Barcelona ประเทศสเปนด้วย นอกจากนั้นก็ยังได้เคยไปร่วมประชุมนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยด้านศาสนา เป็นประจำ เช่น ที่มหาวิทยาลัยอโบอะคาเดมี่ (Abo Academi) ที่ประเทศฟินแลนด์

และมหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย เป็นต้น ผลงานเขียนในธิงค์ บียอนด์ ธรรมะ วันโลกาวินาศใกล้มาถึงแล้ว ธรรมะรักษาโรค เล่ม ๑ ธรรมะรักษาโรค เล่ม ๒ พุทธบริหาร และเปลี่ยนกรรมทำแล้วรุ่ง