การเขียนแผนธุรกิจ อย่างมืออาชีพ

การสร้างพฤติกรรมอย่างผู้ประสบความสำเร็จ

ธุรกิจก็เป็นเหมือนสงคราม ถึงแม้เรามีกำลังน้อยก็สามารถเอาชนะได้ และถึงแม้มีกำลังมหาศาล
ก็แพ้ได้เช่นกัน และที่น่ากลัวไปกว่านั้นผู้แพ้ไม่เป้นที่จดจำในประวัติศาสตร์ กฎเหล่านี้คือ
กฏแห่งความสำเร็จ

-   จงมั่นใจว่า เราสามารถประสบความสำเร็จได้ แล้วเราจะเป้นอย่างนั้น
-   เปลี่ยนทัศนคติที่ว่าคิดอยากรวยแต่ไม่ปฏิบัติ
-   อย่างกลัว!!! ที่จะทำความฝันของเราให้เป็นความจริงและจำต้องได้

เราต้องคิดและสร้างพฤติกรรมอย่างผู้ประสบความสำเร็จ และเคล็ดลับและแนวทางอยู่ใน
หนังสือเล่มนี้แล้ว