ติวสอบ คณิตศาสตร์ ม.1 (พร้อมลุยทุกสนามสอบ)

หนังสือ  ติวสอบ คณิตศาสตร์ ม.1 (พร้อมลุยทุกสนามสอบ) เล่มนี้ จะช่วยให้น้องๆ ได้เตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวเรียน และสอบในระดับชั้น ม.1 ประกอบด้วยเนื้อหาและแนวข้อสอบมากกว่า 600 ข้อ

 

โดยฝึกทำจากโจทย์พื้นฐานไปจนถึงโจทย์ประยุกต์ เพื่อให้น้องๆ ได้ฝึกคิดและทำโจทย์หลากหลาย โดยมีเฉลยที่ละเอียดสามารถตรวจคำตอบได้ด้วยตนเอง


เหมาะสำหรับนักเรียนใช้เตรียมตัวสอบข้อสอบพื้นฐานในระดับชั้น ม.1 ไปจนถึงการสอบแข่งขันทักษะวิชาคณิตศาสตร์ของสนามแข่งขันต่างๆ และสอบสมาคมคณิตศาสตร์ เตรียมความพร้อม ฝึกทำโจทย์ ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

 

หนังสือ ติวสอบ คณิตศาสตร์ ม.1 (พร้อมลุยทุกสนามสอบ) เล่มนี้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวน และเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น ด้วยข้อสอบพื้นฐานไปจนถึงข้อสอบประยุกต์ และการเฉลยข้อสอบที่ละเอียดเป็นขั้นตอนช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

 

สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนเต็ม
บทที่ 2 ทศนิยม เศษส่วน และจำนวนตรรกยะ 
บทที่ 3 เลขยกกำลัง 
บทที่ 4 อัตราส่วนและร้อยละ
บทที่ 5 การสร้างทางเรขาคณิต
บทที่ 6 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
บทที่ 7 ความสัมพันธ์รูปสามมิติ
บทที่ 8 สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
บทที่ 9 สถิติ

 

จุดเด่นสินค้า

เนื้อหาสรุปเข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกสนามสอบ แนวข้อสอบพื้นฐาน สอบเลื่อนระดับในโรงเรียนไปจนถึงข้อสอบประยุกต์สนามแข่งขันต่างๆ และสอบแข่งขันของสมาคมคณิตศาสตร์ รวมแนวข้อสอบมากกว่า 600 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ