จุดต่อจุด ตัวเลข (QUICK Dot-to-Dot Numbers)

มาฝึกเขียน ฝึกลากเส้น แปะสติกเกอร์กันเถอะ! หนังสือแบบฝึกหัดลากเส้นจุดต่อจุด เนื้อหาด้านในเล่มเกี่ยวกับตัวเลขต่างๆ เรียนอย่างสนุกสนานไปพร้อมกับแบบฝึกเขียนตัวเลข 1-30

 

และครอบคลุมไปจนถึง 100 ดีไซน์พิเศษด้วย Grid line สำหรับฝึกลากเส้นให้เป็นตัวเลข มีเกมโยงเส้นจับคู่ เกมบันไดงู พร้อมคำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลขมากมาย แถมฟรีสติกเกอร์ให้เล่นสนุกมันส์ไปเลย! เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการ เหมาะกับเป็นสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนและฝึกหัดที่บ้านได้ทุกวัน

 

คุณสมบัติพิเศษของเล่มนี้

- Free! Stickers

- สนุกสนานด้วยเกมจุดต่อจุด มี Grid line 

- ฝึกทักษะการใช้มือ เขียน ลากเส้น ติดสติกเกอร์

- เรียนตัวเลข ปูพื้นฐานคณิตศาสตร์ 

- เรียนรู้ศัพท์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

- วาดเส้น ระบายสีได้

 

แบบฝึกหัดคัดคำ ภาพระบายสี ส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์