จุดต่อจุด อักษรอังกฤษ A-Z (QUICK Dot-to-Dot English Alphabet)

มาฝึกเขียน ฝึกลากเส้น แปะสติกเกอร์กันเถอะ!

 

หนังสือแบบฝึกหัดลากเส้นจุดต่อจุด เนื้อหาด้านในเล่มเกี่ยวกับตัวอักษรภาษาอังกฤษครบทั้ง 26 ตัว เรียนอย่างสนุกสนานไปพร้อมกับแบบฝึกเขียนภาษาอังกฤษหลากหลาย พร้อมคำศัพท์มากมาย และมีสติกเกอร์ให้เล่นสนุกมันส์ไปเลย!

 

เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการ เหมาะกับเป็นสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนและฝึกหัดที่บ้านได้ทุกวัน

 

คุณสมบัติพิเศษของเล่มนี้

- Free! Stickers

- สนุกสนานด้วยเกมจุดต่อจุด

- ฝึกทักษะการใช้มือ เขียน ลากเส้น ติดสติกเกอร์

- วาดเส้น ระบายสีได้

- ช่วยน้องๆ เก่งภาษา เก่งศัพท์ 

 

แบบฝึกหัดคัดคำ ภาพระบายสี ส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)