ติวเข้ม สอบเข้ากรมสรรพากร พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน ฉบับ พื้นฐานของทุกตำแหน่ง

รวมแบบทดสอบหลากหลายที่ใช้ในการสอบเข้ากรมสรรพากร ทุกตำแหน่งตำแหน่ง ที่กรมสรรพากร ประกาศรับ จากแนวข้อสอบที่วิเคราะห์มาแล้วว่ามักจะออกทุกปี โดยคณาจารย์คุณภาพ ผู้ชำนาญด้านการสอบเข้าทำงานในองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ

 

ครบถ้วนทุกวิชา กระชับได้ใจความ พร้อมหลักอธิบายในข้อสอบนั้น ๆ อย่างละเอียด โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

 

สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในสอบเข้าเป็นพนักงาน กรมสรรพากร ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตรงทุกประเด็น เน้นทุกเนื้อหา พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบหลากหลาย

 

สารบัญ

หมวดที่ 1 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร  เฉลยแนวข้อสอบหมวดที่ 1
หมวดที่ 2 แนวข้อสอบนโยบายในการจัดเก็บภาษีสรรพากรและแหล่งภาษีอากร เฉลยแนวข้อสอบหมวดที่ 2
หมวดที่ 3 แนวข้อสอบหลักการบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน เฉลยแนวข้อสอบหมวดที่ 3
หมวดที่ 4 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เฉลยแนวข้อสอบหมวดที่ 4
หมวดที่ 5 แนวข้อสอบความรู้ข่าวสารด้านเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปัจจุบัน เฉลยแนวข้อสอบหมวดที่ 5
หมวดที่ 6 แนวข้อสอบสรรพากรแบบรวม
แนวข้อสอบชุดที่ 1 เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 1
แนวข้อสอบชุดที่ 2 เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 2
แนวข้อสอบชุดที่ 3 เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 3
แนวข้อสอบชุดที่ 4 เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 4
แนวข้อสอบชุดที่ 5 เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 5
หมวดที่ 7 แนวข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ เฉลยแนวข้อสอบหมวดที่ 7
 

จุดเด่นสินค้า : ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบจริง โดยมีเฉลยอย่างละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น