ติวเข้ม สอบสรรพากร นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน

รวมแบบทดสอบหลากหลายที่ใช้ในการสอบเข้ากรมสรรพากร ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ ที่กรมสรรพากร ประกาศรับ จากแนวข้อสอบที่วิเคราะห์มาแล้วว่ามักจะออกทุกปี โดยคณาจารย์คุณภาพ ผู้ชำนาญด้านการสอบเข้าทำงานในองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ

 

ครบถ้วนทุกวิชา กระชับได้ใจความ พร้อมหลักอธิบายในข้อสอบนั้น ๆ อย่างละเอียด โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

 

สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในสอบเข้ารับราชการ กรมสรรพากร เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตรงทุกประเด็น เน้นทุกเนื้อหา พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบหลากหลาย 

 

สารบัญ

แนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำ นาจหน้าที่
เฉลยแนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำ นาจหน้าที่
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
ส่วนที่ 2 ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร
เฉลยแนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
ส่วนที่ 2 ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
ส่วนที่ 3 ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ประเทศไทยและต่างประเทศ
เฉลยแนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
ส่วนที่ 3 ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ประเทศไทยและต่างประเทศ
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน
เฉลยแนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
ส่วนที่ 5 ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
เฉลยแนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
ส่วนที่ 5 ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
 

จุดเด่นสินค้า

ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบจริง โดยมีเฉลยอย่างละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น