สรุปสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับ 3 ฉบับสมบูรณ์ อัปเดตครั้งที่ 3

สรุปเนื้อหาทั้ง 4 วิชาในเล่มเดียว" ได้แก่ ความรู้ความสามารถทั่วไป (วิชาการคิดคำนวณ และด้านการหาเหตุผล), วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
 

สรุปเนื้อหาทั้ง 4 วิชา ได้แก่ ความรู้ความสามารถทั่วไป (วิชาการคิดคำนวณ และด้านการหาเหตุผล), วิชาภาษาไทย , วิชาภาษาอังกฤษ และความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี รวมแนวข้อสอบและเฉลยละเอียด

 

สารบัญ

Part 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป (วิชาการคิดคำนวณ และด้านการหาเหตุผล)
Part 2 ภาษาไทย 
Part 3 ภาษาอังกฤษ 
Part 4 ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

 

จุดเด่นสินค้า : สรุปลัดเนื้อหา และแนวข้อสอบ เฉลยละเอียดมีคำบรรยายชัดเจน เข้าใจง่ายทุกข้อ