เก่งญี่ปุ่น พิชิต PAT 7.3

เป็นหนังสือสรุปไวยากรณ์ คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น สำหรับเตรียมสอบ PAT 7.3 รวมถึงการสอบวัดระดับ JLPT ระดับ 5 และ 4 ซึ่งภายในเล่มจะประกอบไปด้วยการอธิบายไวยากรณ์แบบเข้าใจง่าย มีเทคนิค วิธีการจำต่างๆ มากมาย และยังมีการรวบรวมคำศัพท์และคันจิที่มักออกสอบ พร้อมกับมีตัวอย่างข้อสอบการอ่านและไวยากรณ์เพื่อให้ฝึกทำและเพิ่มความเข้าใจก่อนที่จะนำไปใช้ในสนามสอบจริง 

 

สรุปไวยากรณ์ และคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น รวมถึงมีตัวอย่างข้อสอบการอ่านและไวยากรณ์ให้ฝึกทำครบจบในเล่ม อ่านเข้าใจง่าย    มีเทคนิค วิธีการจำต่างๆ มากมาย

 

สารบัญ

บทที่ 1 รู้จักหน้าที่ของคำ
บทที่ 2 คำช่วย
บทที่ 3 คำกริยาวิเศษณ์
บทที่ 4 คำคุณศัพท์
บทที่ 5 คำเชื่อม
ฯลฯ

 

จุดเด่นสินค้า : สรุปไวยากรณ์ คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นแบบเข้าใจง่าย มีตัวอย่างข้อสอบการอ่านและไวยากรณ์ให้ฝึกทำเพื่อเตรียมพร้อมก่อนสอบ สามารถใช้ได้กับทุกสนามสอบ เช่น การสอบ PAT 7.3 และการสอบวัดระดับ JLPT ระดับ 5 และ 4  (4 สี ทั้งเล่ม)