พจนานุกรม ไทย-เกาหลี สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

หนังสือเล่มนี้เป็นพจนานุกรมที่ผ่านการวิเคราะห์และเรียบเรียงมาแล้วว่า เป็นคำที่ถูกใช้งานบ่อยที่สุด เปิดใช้งาน หรือเปิดค้นหาคำศัพท์ได้อย่างรวดเร็ว และง่าย เพราะมีการจัดเรียง รวมรวมเอาไว้อย่างเป็นลำดับ เป็นหมวดหมู่ และครบถ้วน โดยเฉพาะคำที่ต้องใช้บ่อย

 

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ได้อย่างทันใจ จึงสามารถเพิ่มในการทำงาน การติดต่อสื่อสาร การเรียน การสอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

จุดเด่นสินค้า

ศัพท์เกี่ยวกับเส้นทาง, ศัพท์ทั่วไป, ตัวเลข, สี, 7 วันในสัปดาห์, วันที่, เดือน, เวลา, ผลไม้, ผัก, สัตว์, กีฬา, บ้าน, สถานที่, อาหาร, อวัยวะของร่างกาย, อาชีพ, โรงเรียน, เครื่องสำอาง, ดอกไม้, บันเทิง, ฤดูกาล, ครอบครัว, คำกริยา, คำกริยาแสดงภาพ, เครื่องดนตรี, ประเทศ ราศี, ประโยคภาษาเกาหลีที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน, ประโยคคำศัพท์เกี่ยวกับประเทศต่างๆ ในโลก, คำแสลงภาษาเกาหลี