รวมโจทย์ภาษาไทย สอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ

การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของนักเรียนระดับประถมปลาย การเพิ่มความแม่นยำเพื่อทำข้อสอบในวิชาต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่ต้องหมั่นฝึกฝน โดยเฉพาะทักษะด้านภาษา ซึ่งวิชาภาษาไทย เป็นวิชาที่นักเรียนต้องอ่าน ตีความและวิเคราะห์เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องที่สุด  

 

แนวข้อสอบเสมือนจริงนับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความก้าวหน้า หากผู้เรียนทำข้อสอบในหนังสือ "รวมโจทย์ภาษาไทยสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ" จนครบถ้วน และได้รับการชี้แนะจากครู ผู้ปกครองก็จะยิ่งสร้างความมั่นใจก่อนลงสนามสอบจริง จนประสบความสำเร็จในการสอบเข้าศึกษาต่ออย่างแน่นอน

 

1 เล่ม ใช้คุ้มค่า พัฒนาทักษะภาษาไทยให้แม่นยำเพื่อการสอบเข้า ม.1 โดยตรง และเชื่อมโยงสู่การสอบ O-NET ให้ได้คะแนนสูง

 

สารบัญ

แบบทดสอบ ชุดที่ 1
แบบทดสอบ ชุดที่ 2
แบบทดสอบ ชุดที่ 3
แบบทดสอบ ชุดที่ 4
แบบทดสอบ ชุดที่ 5
แบบทดสอบ ชุดที่ 6
แบบทดสอบ ชุดที่ 7

 

จุดเด่นสินค้า

แนวข้อสอบทันสมัย 
ครอบคลุมทุกเรื่องที่ต้องรู้ก่อนสอบ
รวบรวมและเรียบเรียงจากโรงเรียนทั่วประเทศ
เฉลยละเอียดอธิบายชัดเจนทุกขั้นตอน