Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Sep 27, 2019

รวมสุดยอดโจทย์คณิต สอบเข้า ม.4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

"แนวข้อสอบ สอบเข้า ม.4 ร.ร. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยกว่า 300 ข้อ 
มีเฉลยละเอียด อ่านเข้าใจง่าย"

 

รวบรวมโจทย์คณิตศาสตร์ที่แปลกใหม่ และมักออกสอบบ่อยของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกซ้อมทำโจทย์ก่อนพบข้อสอบจริง

 

แนวข้อสอบ สอบเข้า ม.4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กว่า 300 ข้อ 
มีเฉลยละเอียด อ่านเข้าใจง่าย