สรุปและแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กศน.

สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบสำหรับสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย กศน. สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 

ในทุกหมวดวิชา ได้แก่ ความรู้ความสามารถทั่วไป, กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน, ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ และความรอบรู้ทั่วไป

 

สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบสำหรับการสอบแข่งขันสอบบรรจุครูผู้ช่วย กศน. 

 

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 
ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 3 ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ
ส่วนที่ 4 ความรอบรู้ทั่วไป

 

สรุปเนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย เก็งแนวข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด