แนวข้อสอบออกบ่อย นายสิบฯ ทุกสายงาน

แนวข้อสอบนายสิบทุกสายงาน  รวบรวมแนวข้อสอบนายสิบตำรวจที่ต้องออกสอบทุกปี  ใช้ได้สำหรับทุกสายงานการสอบ  ทุกวุฒิทางการศึกษา  

 

รวบรวมแนวข้อสอบนายสิบฯ ที่ครบถ้วนที่สุด แนวข้อสอบที่จะสอบในอนาคต ปัจจุบัน ที่คัดสรรมาอย่างครบถ้วนทุกวิชา

 

สารบัญ

แนวข้อสอบชุดที่ 1
รู้ก่อนสอบ
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้
แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม
แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบชุดที่ 2
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้
แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม