รวมโจทย์คณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ

การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของนักเรียนระดับประถมปลาย การเพิ่มความแม่นยำทางกระบวนการคิดเพื่อทำข้อสอบในวิชาต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่ต้องหมั่นฝึกฝน โดยเฉพาะทักษะทางคณิตศาสตร์ แนวข้อสอบนับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความก้าวหน้า หากผู้เรียนทำข้อในหนังสือ "รวมโจทย์คณิตศาสตร์สอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ" จนครบถ้วน และได้รับการชี้แนะจากครู ผู้ปกครองก็จะยิ่งสร้างความมั่นใจก่อนลงสนามสอบจริง จนประสบความสำเร็จในการสอบเข้าศึกษาต่ออย่างแน่นอน

 

หนังสือ 1 เล่ม ใช้คุ้มค่า พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ให้แม่นยำเพื่อการสอบเข้า ม.1 โดยตรง และเชื่อมโยงสู่การสอบ O-NET , การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ อาทิ ASMO TEDET สพฐ.
 

สารบัญ

แบบทดสอบ ชุดที่ 1
แบบทดสอบ ชุดที่ 2
แบบทดสอบ ชุดที่ 3
แบบทดสอบ ชุดที่ 4
แบบทดสอบ ชุดที่ 5
แบบทดสอบ ชุดที่ 6
แบบทดสอบ ชุดที่ 7
 

จุดเด่นสินค้า :

- แนวข้อสอบทันสมัย 
- ครอบคลุมทุกเรื่องที่ต้องรู้ก่อนสอบ
- รวบรวมและเรียบเรียงจากโรงเรียนทั่วประเทศ
- เฉลยละเอียดอธิบายชัดเจนทุกขั้นตอน