เตรียมสอบนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร(นายร้อย) ทุกเหล่าทัพ

รวมแนวข้อสอบเข้าโรงเรียนนักเรียนนายร้อยทุกเหล่าทัพ 1,250 ข้อ

 

สารบัญ

บทที่ 1 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
บทที่ 2 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
บทที่ 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
บทที่ 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
บทที่ 5 แนวข้อสอบวิชาสังคม

 

เฉลยละเอียดมีคำบรรยายชัดเจน เข้าใจง่ายทุกข้อ