QUICK LET'S LEARN ENGLISH COLORING BOOK We love vegetables & fruits สมุดภาพระบายสีศัพท์ภาษาอังกฤษ VOL.2 เราชอบผักและผลไม้

สมุดภาพระบายสีการ์ตูนน่ารักๆ พร้อมคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษที่ช่วยให้เด็กๆ สนุกกับการเรียนรู้ภาษาแบบค่อยเป็นค่อยไปผ่านกิจกรรมระบายสี เนื้อหาเล่มนี้จะเน้นไปที่ผักและผลไม้ มีเหล่าสัตว์การ์ตูนมาชักชวนให้เด็กๆ รักผักและผลไม้มากขึ้น เหมาะกับการใช้เป็นสื่อที่ช่วยพูดคุยกับเด็กๆ ให้รู้จักผักผลไม้ซึ่งเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย นอกจากนี้กิจกรรมระบายสีก็ยังสนุกมากๆ อีกด้วยนะ 


แถมฟรี! Sticker

 

สมุดภาพระบายสีการ์ตูนน่ารักๆ พร้อมคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษที่ช่วยให้เด็กๆ สนุกกับการเรียนรู้ภาษาแบบค่อยเป็นค่อยไปผ่านกิจกรรมระบายสี 

 

จุดเด่นสินค้า : สมุดระบายสี มีรูปสัตว์ แถมฟรีสติกเกอร์