QUICK LET'S LEARN ENGLISH COLORING BOOK : Do a Little Good Today สมุดภาพระบายสีศัพท์ภาษาอังกฤษ VOL.3 ทำดีวันละนิด

สมุดภาพระบายสีการ์ตูนน่ารักๆ พร้อมคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษที่ช่วยให้เด็กๆ สนุกกับการเรียนรู้ภาษาแบบค่อยเป็นค่อยไปผ่านกิจกรรมระบายสี 


เนื้อหาเล่มนี้จะเน้นไปที่พฤติกรรมและนิสัยที่ดี กิจวัตรประจำวัน สุขลักษณะที่ดี มีเหล่าสัตว์การ์ตูนมาชักชวนให้เด็กๆ อยากทำกิจกรรมดีๆ ต่างๆ เหล่านี้มากขึ้น เช่น ล้างมือถูสบู่ ช่วยแม่ถือของ ทำความสะอาดบ้าน ออกกำลังกาย กินอาหารครบห้าหมู่ ตั้งใจเรียน ไม่รังแกกัน เป็นต้น

 

เหมาะกับการใช้เป็นสื่อที่ช่วยพูดคุยกับเด็กๆ ให้รู้จักการทำพฤติกรรมที่พึงประสงค์ซึ่งเป็นดีต่อพัฒนาการทางด้านสังคม นอกจากนี้กิจกรรมระบายสีก็ยังสนุกมากๆ อีกด้วยนะ 


แถมฟรี! Sticker

 

สมุดภาพระบายสีการ์ตูนน่ารักๆ พร้อมคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษที่ช่วยให้เด็กๆ สนุกกับการเรียนรู้ภาษาแบบค่อยเป็นค่อยไปผ่านกิจกรรมระบายสี 

 

จุดเด่นสินค้า : สมุดระบายสี มีรูปสัตว์ แถมฟรีสติกเกอร์