Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Aug 15, 2019

เตรียมสอบความถนัดแพทย์ ฉบับอัปเดตแนวข้อสอบล่าสุดปี 63-64

วิชาความถนัดแพทย์เป็นส่วนหนึ่งของการสอบ กสพท. โดยเป็นการวัดทักษะการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การคิดด้วยเชาวน์, การวิเคราะห์ด้านจริยธรรม และความคิดเชื่อมโยง โดยหนังสือเล่มนี้เน้นที่โจทย์ต่างๆ ที่ออกสอบบ่อย และแนวข้อสอบแบบใหม่ เพื่อให้ผู้อ่านได้ลองฝึกและทำความคุ้นเคยกับแนวข้อสอบให้มากที่สุด ก่อนลงสนามสอบจริง

 

แนวข้อสอบความถนัดแพทย์ในการสอบ กสพท. และมีเฉลยอย่างละเอียด

 

สารบัญ

Part 1 เชาว์ปัญญา 
Part 2 จริยธรรมทางแพทย์ 
Part 3 ทักษะการเชื่อมโยง 

 

จุดเด่นสินค้า : เน้นแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อย และเก็งข้อสอบปัจจุบัน