ติวสอบเข้าสาธิต ป.1 เล่ม 2

รวมแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และความรู้รอบตัว เพื่อเตรียมพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 ของโรงเรียนสาธิตชื่อดัง อาทิ จุฬา เกษตร มศว. โดยพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถติวได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง

 

รวมแนวข้อสอบเสมือนจริง เพื่อฝึกเด็กให้รู้จักการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และนำสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ก่อนลงสนามสอบจริง

 

สารบัญ

แนวข้อสอบเชาวน์ปัญญา
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
แนวข้อสอบภาษาไทย
แนวข้อสอบความรู้รอบตัว

 

จุดเด่นสินค้า : แนวข้อสอบทันสมัยใกล้เคียงกับที่ใช้ในการสอบเข้าจริง