เมตตา ฆ่า ศัตรู

ถึงผู้ใดจักทำให้โกรธ เคียดแค้น ชิงชัง อันใดก็ตาม
ถึงแม้เราอยากจะฆ่าผู้นั้นให้ตายไปด้วยมือของเราเอง

ถึงใจจะเจ็บและสุดแค้นกับผู้ที่ทำร้ายเราให้ต้องทุกข์ใจ
ถึงเราอยากจะตามอาฆาตผู้นั้นไปทุกภพชาติ แม้เราจะต้องเจ็บปวดเจียนตายเท่าใดก็ตาม

เราจักขอใช้เมตตาฆ่าศัตรูแทนเรา ถึงเราจะรู้สึกพ่ายแพ้ แต่เราได้ชนะศัตรูที่ร้ายกาจแล้ว
“ชนะใจตนเอง”

คำนิยม

หลักธรรมะเรื่องเมตตาซึ่งเป็นคำสอนที่ผมมีความประทับใจอย่างยิ่ง ซึ่งในทั้งศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ มีหลักธรรมที่ว่าด้วย เมตตาเป็นข้อคิดและข้อปฏิบัติที่ทุกคนเห็นว่าเป็นข้อคิดที่สำคัญมาก

แต่บางคนก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่า เมตตา ที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่ ในหนังสือเมตตาฆ่าศัตรูเล่มนี้ อาจารย์บุญมี พวงเพชร ได้อธิบายอย่างละเอียดและชัดเจนว่าเมตตาคืออะไร

แล้วก็มันแตกต่างกับความรักธรรมดาอย่างไร เพราะผู้เขียนเคยเป็นพระสงฆ์ผู้มีความรู้เชี่ยวชาญในภาษาบาลี และได้ใช้ครามรู้นั้นเพื่ออธิบายเมตตาตามพระไตรปิฎก

ซึ่งในขณะเดียวกันท่านก็ยกตัวอย่างเพื่อช่วยให้นักอ่านสามารถนำคำสอนมาปฏิบัติในชีวิตจริงของตนได้ บุคคลใดก็สามารถได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ได้ ท่านก็จะได้ทราบว่าพลังอันยิ่งใหญ่ของเมตตานั้น จะสามารถทำลายศัตรูที่ร้ายกาจได้อย่างไร
                                                     
                                    
นาธาน  แมคโกเวน
(Nathan McGovern)
นักวิชาการศาสนาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอเนียร์
ซานตาบาบารา สหรัฐอเมริกา